foto z nabídky na měsíc březen 2024

Síra – Radvanice u Trutnova, důl Kateřina ( bývalá hořící halda ), vzorek 10 x 7 cm,